Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Revize

Revize

Na základě certifikátu o provádění revize těsnosti chladících a klimatizačních zařízení obsahující více jak 3kg regulovaných látek a F-plyny dle přepočtu GWP.

s regulovanou látkou,či F-plyny,provádíme revize vyplývající z povinnosti provozovatelů stacionárních a nově i transportních chladících a klimatizačních zařízení podle zákona Ministerstva životního prostředí 73/2012 Sb,nahrazující 86/2002 Sb. o ochraně životního prostředí a vyhlášky 257/2012 Sb,nahrazující 279/2009 Sb.o regul.látkách a
F plynech,dle znění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o látkách poškozující ozónovou vrstvu ES č.1005/2009,
ES 517/2014 nahrazující ES č.842/2006.
Každé zařízení s náplní chladiva nad 3kg(reg.látka) a F-plyny (dle GWP), musí mít vystavenou  evidenční knihu s platnými záznamy o provedených kontrolách těsnosti chladícího okruhu,včetně štítku na zařízení.
POZOR!!Nově od 1.1.2015 jsou četnosti kontrol posuzovány podle GWP.

Přehled ke stažení zde:http://www.chlazeni.cz/data/blob-rename/page-application_pdf-20141118092428-9137-pruvodce-regulaci-f-plynu-2014-v-2.pdf/

Při nedodržení pravidelných revizí se provozovatel vystavuje riziku vysoké pokuty od Ministerstva životního prostředí.

Četnost kontrol těsnosti-revizí úniků F-plynů:

                                                                nad    3kg/5 tun CO2-eq      -1xročně
                                                                nad  30kg/50 tun CO2-eq    -2xročně 
                                                                nad 300kg/500 tun CO2-eq -4xročně+stabilní detekce

                                                                                                     Rádi Vám tuto službu včas provedeme.

 
TOPlist